Home Quận 7 Top 20 Ngôi Chùa Ở Quận 7 Linh Thiêng Và Đẹp Nhất

Top 20 Ngôi Chùa Ở Quận 7 Linh Thiêng Và Đẹp Nhất

Top 20 Ngôi Chùa Ở Quận 7 Linh Thiêng Và Đẹp Nhất

Danh sách những ngôi chùa linh thiêng Quận 7

1. Chùa Thiên Trúc

Chùa Thiên Trúc
Chùa Thiên Trúc Quận 7 | Nguồn ảnh: Internet

Thông tin liên hệ

 • Địa chỉ: Hẻm 489, Huỳnh Tấn Phát, Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giờ mở cửa: 6–11 AM, 2–8 PM
 • ĐT: (08) 38733292
 • Website: chuathientruc.q7@gmail.com

2. Chùa Giác Huệ

Chùa Giác Huệ
Chùa Giác Huệ – ngôi chùa linh thiêng ở Quận 7 | Nguồn ảnh: Internet

Thông tin liên hệ

 • Địa chỉ: 5/8 Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giờ mở cửa: 6–11 AM, 2–8 PM
 • ĐT: 08.8720223

3. Chùa Quan Âm

Chùa Quan Âm
Chùa Quan Âm Quận 7 | Nguồn ảnh: Internet

Thông tin liên hệ

 • Địa chỉ: 583/38 Nguyễn Văn Quỳ, Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giờ mở cửa: 6–11 AM, 2–8 PM
 • ĐT: (08) 22130648

4. Chùa Bửu Quang

Chùa Bửu Quang
Chùa Bửu Quang – Quận 7 | Nguồn ảnh: Internet

Thông tin liên hệ

 • Địa chỉ: Hẻm 353, số 39/3 Trần Xuân Soạn, Khu phố 1, Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giờ mở cửa: 6–11 AM, 2–8 PM
 • ĐT: 02838721593

5. Chùa Phước Thiện

Chùa Phước Thiện
Chùa Phước Thiện Quận 7 | Nguồn ảnh: Internet

Thông tin liên hệ

 • Địa chỉ: 389 Đường số 79, Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giờ mở cửa: 6–11 AM, 2–8 PM

6. Chùa Thiên Ân

Chùa Thiên Ân
Chùa Thiên Ân Quận 7 | Nguồn ảnh: Internet

Thông tin liên hệ

 • Địa chỉ: 36/7B Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giờ mở cửa: 6–11 AM, 2–8 PM

7. Chùa Định Thành

Chùa Định Thành
Chùa Định Thành Q.7 | Nguồn ảnh: Internet

Thông tin liên hệ

 • Địa chỉ: 12/6 đường Phan Huy Thực, khu phố 2, phường Tân Kiểng, quận 7, Hồ Chí Minh
 • Giờ mở cửa: 6–11 AM, 2–8 PM
 • ĐT: 08.7712286

8. Chùa Long Hoa Cổ Tự

Chùa Long Hoa Cổ Tự
Chùa Long Hoa Cổ Tự Quận 7 | Nguồn ảnh: Internet

Thông tin liên hệ

 • Địa chỉ: 60/7 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 1, Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giờ mở cửa: 7h đến 20h hằng ngày
 • ĐT: 08.8262581 | 08.8751881

9. Chùa Kiều Đàm

Chùa Kiều Đàm
Chùa Kiều Đàm Q.7 | Nguồn ảnh: Internet

Thông tin liên hệ

 • Địa chỉ: Hẻm 793 Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giờ mở cửa: 7h đến 19h hằng ngày
 • ĐT: (08)22130373 | 01665167556

10. Chùa Hoa Nghiêm

Chùa Hoa Nghiêm
Chùa Hoa Nghiêm Quận 7 | Nguồn ảnh: Internet

Thông tin liên hệ

 • Địa chỉ: 75/19 Lê Văn Lương, khu phố 1, phường Tân Kiểng, Quận 7
 • Giờ mở cửa: 6–11 AM, 2–8 PM
 • ĐT: (08) 37710323 | 0989739346

11. Chùa Giác Chơn

Chùa Giác Chơn
Chùa Giác Chơn Q.7 | Nguồn ảnh: Internet

Thông tin liên hệ

 • Địa chỉ: 1452/22 Huỳnh Tấn Phát, Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028 3785 0179

12. Chùa Thiên Hậu

Thông tin liên hệ

 • Địa chỉ: 36/7B Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

13. Chùa Linh Bửu

Chùa Linh Bửu
Chùa Linh Bửu Quận 7 | Nguồn ảnh: Internet

Thông tin liên hệ

 • Địa chỉ: 258/14 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028 3850 0864

14. Chùa Phước Thạnh

Chùa Phước Thạnh
Chùa Phước Thạnh Q.7 | Nguồn ảnh: Internet

Thông tin liên hệ

 • Địa chỉ: 31/32 Trần Xuân Soạn, Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 0905 890 075

15. Chùa Bồ Ðề

Chùa Bồ Ðề
Chùa Bồ Ðề Quận 7 | Nguồn ảnh: Internet

Thông tin liên hệ

 • Địa chỉ: 6B/1, Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

16. Chùa Liên Hoa

Chùa Liên Hoa
Chùa Liên Hoa Q.7 | Nguồn ảnh: Internet

Thông tin liên hệ

 • Địa chỉ: 8 Huỳnh Tấn Phát, Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

17. Chùa Tam Bửu

Chùa Tam Bửu
Chùa Tam Bửu Quận 7 | Nguồn ảnh: Internet

Thông tin liên hệ

 • Địa chỉ: 30/9 (hẻm, 77 Đường Chuyên Dùng Chính, Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM
 • Điện thoại: 0938 589 397

18. Chùa Quang Minh Quận 7

Chùa Quang Minh Quận 7
Chùa Quang Minh Q.7 | Nguồn ảnh: Internet

Thông tin liên hệ

 • Địa chỉ: Hẻm 58 Đường Chuyên Dùng Chính, Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

19. Tịnh xá Ngọc Quy

Tịnh xá Ngọc Quy
Tịnh xá Ngọc Quy – Quận 7 | Nguồn ảnh: Internet

Thông tin liên hệ

 • Địa chỉ: 288/6 Lê Văn Lương, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

20. Chùa Viên Minh

Chùa Viên Minh
Chùa Viên Minh Q.7 | Nguồn ảnh: Internet

Thông tin liên hệ

 • Địa chỉ: 559/19a hẻm 1041 khu phố 5, Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, Quận 7, TPHCM