Home Công ty Top 7 Quán bánh canh cua ngon, nổi tiếng nhất Quận 7, TP. HCM

Top 7 Quán bánh canh cua ngon, nổi tiếng nhất Quận 7, TP. HCM

Top 7 Quán bánh canh cua ngon, nổi tiếng nhất Quận 7, TP. HCM

Danh sách các quán bánh canh cua ngon Quận 7

1. Bánh canh cua Ngọc Trinh

Bánh canh cua Ngọc Trinh
Bánh canh cua Ngọc Trinh Quận 7 | Nguồn ảnh: Internet

Thông tin liên hệ

 • Địa chỉ: 865 Trần Xuân Soạn, Quận 7, TP. HCM

2. Út Quyên – Bánh canh hẹ Phú Yên

Út Quyên - Bánh canh hẹ Phú Yên
Út Quyên – Bánh canh hẹ Phú Yên | Nguồn ảnh: Internet

Thông tin liên hệ

 • Địa chỉ: 437 Trần Xuân Soạn, Quận 7, TP. HCM
 • Điện thoại: 0377 916 828
 • Email: vtngocquyen1004@gmail.com
 • Fanpage: https://www.facebook.com/banhcanhutquyen

3. Bánh canh cá lóc Hồng Tuyết

Bánh canh cá lóc Hồng Tuyết
Bánh canh cá lóc Hồng Tuyết | Nguồn ảnh: Internet

Thông tin liên hệ

 • Địa chỉ: 17/8 Đường Số 19, Tân Quy, Quận 7, TP. HCM
 • Điện thoại: 0902 480 162

4. Phúc Quán – Bánh canh cá thu Phú Quốc

Phúc Quán - Bánh canh cá thu Phú Quốc
Phúc Quán – Bánh canh cá thu Phú Quốc | Nguồn ảnh: Internet

Thông tin liên hệ

 • Địa chỉ: 52A Đường Số 15, Quận 7, TP. HCM
 • Điện thoại: 0903 048 189

5. Bánh canh cua 611

Bánh canh cua 611
Bánh canh cua ngon ở Quận 7 – 611 | Nguồn ảnh: Internet

Thông tin liên hệ

 • Địa chỉ: 611 Nguyễn Thị Thập, Quận 7, TP. HCM
 • Điện thoại: 0706 636 668

6. Quán bánh canh cua 135

Quán bánh canh cua 135
Quán bánh canh cua 135 – Quận 7 | Nguồn ảnh: Internet

Thông tin liên hệ

 • Địa chỉ: 135a Đường số 79, Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hotline: 0909595155

7. Bánh canh cua Dì Bảy

Bánh canh cua Dì Bảy
Bánh canh cua Dì Bảy – Quận 7 | Nguồn ảnh: Internet

Thông tin liên hệ

 • Địa chỉ: 56a Đ. Số 10, Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hotline: 0909437056