Home Quận 7 Quận 7 Có Bao Nhiêu Phường (Tp.HCM)

Quận 7 Có Bao Nhiêu Phường (Tp.HCM)

Quận 7 Có Bao Nhiêu Phường (Tp.HCM)
Trụ sở Ủy ban quận 7

Quận 7 Có Bao Nhiêu Phường (Tp.HCM)?

1. Sơ lược về quận 7

Khu đô thị sống xanh Phú Mỹ Hưng
Khu đô thị sống xanh Phú Mỹ Hưng

2. Vị trí địa lý

 • Phía bắc giáp Quận 7 và thành phố Thủ Đức.
 • Phía Nam giáp huyện Nhà Bè (ranh giới là Rạch Đỉa – Rạch Rơi – Sông Phú Xuân).
 • Phía đông giáp tỉnh Đồng Nai, huyện Nhơn Trạch, thành phố Thủ Đức.
 • Phía tây giáp quận 8, Bình Chánh.
Bản đồ địa lý các phường Quận 7
Bản đồ địa lý Quận 7

3. Dân số quận 7

4. Danh sách 10 phuờng tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh

1. Phường Bình Thuận:

 • Phía bắc giáp phường Tân Thuận Tây
 • Phía nam giáp phường Tân Phú
 • Phía đông giáp phuờng Tân Thuận Đông
 • Phía tây giáp phường Tân Quy và Tân Kiểng

2. Phường Phú Mỹ:

 • Phía đông giáp tỉnh Đồng Nai
 • Phía tây giáp và phía nam giáp huyện Nhà Bè
 • Phía bắc giáp các phường Phú Thuận và Tân Phú

3. Phường Phú Thuận:

 • Phía bắc giáp phường Tân Thuận Đông
 • Phía nam giáp phường Phú Mỹ
 • Phía đông giáp thành phố Thủ Đức và tỉnh Đồng Nai
 • Phía tây giáp phường Tân Phú

4. Phường Tân Hưng:

 • Phía bắc giáp Quận 4
 • Phía nam giáp phường Tân Phong
 • Phía đông giáp phường Tân Kiểng và phường Tân Quy
 • Phía tây giáp quận 8 và huyện Bình Chánh

5. Phường Tân Kiểng:

 • Phía bắc giáp Quận 4
 • Phía nam giáp phường Tân Quy
 • Phía đông giáp phường Tân Thuận Tây và phường Bình Thuận
 • Phía tây giáp phường Tân Hưng

6. Phường Tân Phong:

 • Phía bắc giáp phường Tân Quy và Tân Hưng
 • Phía nam giáp Nhà Bè
 • Phía đông giáp phường Tân Phú
 • Phía tây giáp huyện Bình Chánh

7. Phường Tân Phú:

 • Phía bắc giáp phường Tân Quy và Bình Thuận
 • Phía nam giáp Nhà Bè và phường Phú Mỹ
 • Phía đông giáp phường Phú Thuận
 • Phía tây giáp phường Tân Phong

8. Phường Tân Quy:

 • Phía bắc giáp phường Tân Kiểng
 • Phía nam giáp Tân Phong và Tân Phú
 • Phía đông giáp phường Bình Thuận
 • Phía tây giáp phường Tân Hưng

9. Phường Tân Thuận Đông:

 • Phía bắc và phía đông giáp thành phố Thủ Đức
 • Phía nam giáp Phú Thuận
 • Phía tây giáp quận 4 và phường Tân Thuận Tây, phường Bình Thuận

10. Phường Tân Thuận Tây:

 • Phía bắc giáp phường Tân Thuận Đông và quận 4
 • Phía nam giáp phường Bình Thuận
 • Phía đông giáp phường Tân Thuận Đông
 • Phía tây giáp phường Tân Kiểng