Home Vui chơi Top 10 khu vui chơi trẻ em ở Quận 7 thú vị nhất

Top 10 khu vui chơi trẻ em ở Quận 7 thú vị nhất

Top 10 khu vui chơi trẻ em ở Quận 7 thú vị nhất

Top 10 khu vui chơi trẻ em ở Quận 7 thú vị nhất

1. Hello Park Quận 7

Khu vui chơi trẻ em Quận 7 Hello Park
Khu vui chơi trẻ em Quận 7 Hello Park

Thông tin liên hệ:

2. TiNiworld – khu vui chơi ở quận 7

TiNiworld- Khu vui chơi trẻ em ở quận 7
TiNiworld- Khu vui chơi trẻ em ở quận 7

Thông tin liên hệ:

3. Khu vui chơi trẻ em Peekaboo quận 7

Khu vui chơi trẻ em Peekaboo quận 7
Khu vui chơi trẻ em Peekaboo quận 7

Thông tin liên hệ:

4. Khu vui chơi BigFun quận 7

khu vui chơi trẻ em quận 7 BigFun
khu vui chơi trẻ em quận 7 BigFun

Thông tin liên hệ:

  • Địa chỉ: Tầng 1 – Big C Nguyễn Thị Thập, 99 Nguyễn Thị Thập, P. Tấn Phú, Quận 7
  • Mức giá tham khảo: Trên 50.000/người
  • Giờ mở cửa: 09:00 – 22:00

5. Bảo tàng tranh 3D Artinus

Bảo tàng tranh 3D Artinus
ảo tàng tranh 3D Artinus

Thông tin liên hệ:

6. Khu Vui Chơi Trẻ Em Playtime

Khu vui chơi trẻ em quận 7 Playtime
Khu Vui Chơi Trẻ Em quận 7 Playtime

Thông tin liên hệ:

7. Khu vui chơi trẻ em quận 7 Vietopia

Khu vui chơi trẻ em quận 7 Vietopia
Khu vui chơi trẻ em quận 7 Vietopia

Thông tin liên hệ:

8. Khu vui chơi Lion King

Khu vui chơi trẻ em quận 7 Lion King
Khu vui chơi Lion King

Thông tin liên hệ:

9. Khu vui chơi trẻ em quận 7 Kubo

Khu vui chơi trẻ em quận 7 Kubo
Khu vui chơi trẻ em quận 7 Kubo

Thông tin liên hệ:

10. Khu chơi kidsyard quận 7

khu vui chơi trẻ em quận 7 Kidsyard 
khu vui chơi trẻ em quận 7 Kidsyard

Thông tin liên hệ: