Quận 7 Có Bao Nhiêu Phường (Tp.HCM)

Quận 7 Có Bao Nhiêu Phường?: Quận 7 là quận trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Dân số Quận 7 là 274,828 người(năm 2010). Diện tích 36,000 km2. Quận 7 nổi tiếng với khu chế xuất Tân Thuận, công viên giải trí Wonderland, và Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng.(Khu đô thị Nam Sài Gòn). Quận 7 có 10 đơn vị hành chính, trong đó phường Tân Phú là trung tâm của quận. Danh sách phường ở quận 7(Phường Bình Thận, Phường Phú Mỹ, Phú Thuận, Tân Hưng, Tân Kiểng, Tân Phong, Tân Phú, Tân Quy, Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây.).

Xem thêm: Danh sách quận huyện TPHCM

Danh Sách Các Phường Ở Quận 7, Sài Gòn

Mã Đơn Vị Đơn Vị Tên Đơn Vị
01 Phường P. Bình Thuận
02 Phường P.  Phú Mỹ
03 Phường P. Phú Thuận
04 Phường P. Tân Hưng
05 Phường P. Tân Kiểng
06 Phường P. Tân Phong
07 Phường P. Tân Phú
08 Phường P. Tân Quy
09 Phường P. Tân Thuận Đông
10 Phường p. Tân Thuận Tây

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *