Hướng dẫn cài đặt và cấu hình mở rộng Inisis-Alipay

Sau đây công ty thiết kế website của chúng tôi xin gữi tới bạn đọc những hướng dẫn cài đặt và cấu hình mở rộng Inisis-Alipay cho website

 • Tải lên tệp mở rộng được trích xuất vào thư mục gốc bằng FTP

2. Cài đặt tiện ích mở rộng

 • Hệ thống> Cấu hình> Phương thức thanh toán> Alipay
  inipay-alipay

3-A. Cài đặt để kiểm tra

: Đây là cài đặt để tiến hành kiểm tra thanh toán với tài khoản thử nghiệm do KG Insys cung cấp trong môi trường thử nghiệm. Đối với thanh toán thực tế, vui lòng thay đổi thành B. Cài đặt thanh toán thực tế .

 • Chế độ hộp cát: Có
 • URL Cổng Sandbox: https://javadev.inicis.com/inahaStdAlaha
 • URL cổng di động Sandbox: https://devmobile.inicis.com/smart/etc/
 • ID người bán: INIpayTest
 • Khóa thương gia: SU5JTElURV9UUklQTEVERVNfS0VZU1RS

3-B. Cài đặt thanh toán thực tế

: Đây là cài đặt để áp dụng thanh toán thực sau khi thử nghiệm.

 • Chế độ hộp cát: Không
 • URL cổng: https://inilite.inicis.com/inahaStdAlaha
 • URL cổng di động: https://mobile.inicis.com/smart/etc/
 • ID người bán: MID thực tế của cửa hàng
 • Khóa người bán: Khóa chữ ký của MID thực tế – Khóa chữ ký có thể được cấp từ trang quản trị  thiết kế web cánh cam , sau đó truy cập Cửa hàng thông tin> Thông tin bổ sung> Truy vấn tạo mã đăng ký thanh toán web> Tạo .

4. Buộc KRW chuyển đổi

: Nếu MID do Inisis phát hành đã được thanh toán bằng won Hàn Quốc và Tiền tệ cơ sở của Cửa hàng Magento bằng loại tiền khác với won Hàn Quốc (ví dụ: USD), bạn cần cung cấp Có để thực hiện giao dịch.

MID của Inisis được thiết lập để chấp nhận Thỏa thuận thanh toán bằng đồng won hoặc đô la Hàn Quốc. Nếu bạn không biết chi tiết chính xác, vui lòng kiểm tra với trang quản trị viên Inisis hoặc người phụ trách.

Đối với các yêu cầu khác , xin vui lòng liên hệ với công ty thiết kế website của chúng tôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *